Legoproduktion inom plåtbearbetning

Din långsiktiga leverantör

Vi är en långsiktig och komplett leverantör som tillgodoser era varierade behov för legoproduktion inom plåtbearbetning. För oss innebär det ingen skillnad mellan en enkel detalj eller komplicerade och kompletta produkter.

Vår erfarenhet inom branschen har berikat oss med en effektiv produktionskedja med snabba beslutsvägar och säkra leveranser. Vårt produktionssystem är väl genomtänkt, för att skapa en kostnadseffektiv produkt, där vi satsar på prototyp och serieproduktion med automatisering.

Välkommen att läsa mer om våra olika tjänster, kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar.

Våra tjänster

Laserskärning

Laserskärning har stor flexibilitet vad det gäller form och mönster i olika material upp till en tjocklek på 15-20mm, vilket gör lasertekniken konkurrenskraftig.

Med korta ställtider passar laserskärning för mindre och medelstora serier samt prototyptillverkning.

Stansning

Stansning är ett kostnadseffektivt sätt för tunnplåtsbearbetning, som även ger möjlighet till diverse olika behandlingar så som till exempel försänkning, gängning och formning.

Med automatiskt inmatningssystem och även sortering och stapling av färdigstansade produkter lämpar sig stansning bra för lite större serier.

Med rätt verktyg i maskinen kan tillverkning ske i många olika material och med varierande form.

Kantpressning

Vår produktion består av manuell kantpressning med hög flexibilitet där vi på ett effektivt sätt tar oss an så väl små som stora serier.

Vi tillverkar detaljer med olika svårighetsgrad, allt från enkla arbeten till mer komplexa med många bockmoment och höga krav på vinkelnoggrannhet.

Svetsning

Vi erbjuder MIG/MAG och TIG svetsning samt punktsvetsning, allt beroende på vad som passar bäst utifrån produktens material och konstruktion.

Tunnplåtsbearbetning

Vi har en komplett maskinpark för tillverkning av ventilationsprodukter, men även andra artiklar i tunnplåt. Maskinparken består b.la. av Finplasmamaskiner, klipp och gradsax , kantvikmaskiner, förstyvningmaskiner, falsupptagning, falsförslutning, punktsvetsning

Ytbehandling

Vi ombesörjer ytbehandling så som pulverlackering, varmförzinkning, elförzinkning och elpolering.